This is the Multiple Choice Questions in General Education as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL  EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • English (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication, Philippine Literature, Master Works of the World)
  • Filipino (Komunikasyon sa Akademikonh Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • Mathematics (Fundamentals of Math, Plane Geometry, elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • Science (Biological Science - General Biology, Physical Science-with Earth Science)
  • Social Sciences (Philippine Government and New Constitution with Human Rights, Philippine History, Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform, Society, Culture with Family Planning, Rizal and other heroes, Philosophy of Man, Arts, General Psychology, Information and Communication Technology)

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. The report from congress registered rejection on the proposed bill. This means _____.

A. Some changed parties

B. Some favored the leadership

C. Some proved their lack of cooperation

D. The majority failed to get the group support

VIEW ANSWER

Option D

2. How is life portrayed in these lines? “Life is but a walking shadow, a pun player struts and frets … And is heard no more.”

A. Life is passing

B. Life goes by stages

C. There is eternity

D. Life has its end

VIEW ANSWER

Option D

3. Ang Kagawaran ng Pang-ibang bansa ay gulong-gulo kapag may giyera sa ibang bansa. Ano and unang ginagampanan ng Ambassador sa Kuwait

A. Alamin and mga tirahan ng mga Pilipino sa bayang iyon.

B. Ipunin ang mga maykaya at ipalipad pauwi

C. Bayaang magsipag-uwian sa sariling sikap ang bawat isa

D. Bilangin ang mga lalaki

VIEW ANSWER

Option A

4. Nang pumutok and bulking Mayon, ang mga tao’y _________ sa ibang bayan

A. Nasipaghanda

B. Nasipagtago

C. nagsilikas

D. nagsipagtakbo

VIEW ANSWER

Option C

5. May naaksidenteng limang taong bata sa lansangan. Sino ang unang sisihin sa pangyayari?

A. ang sasakyan na walang preno

B. ang pabayang magulang

C. Ang pulis na wala sa kanto

D. Ang tsuper na mabilis magpatakbo

VIEW ANSWER

Option D

6. Noong kaarawan ng Pangulong Arroyo, ano ang ginawa ng mga sasakyan?

A. nakipag-ugnay sa MMDA

B. nagsi-aklas

C. nagbara sa daan

D. nagbigay ng libreng sakay

VIEW ANSWER

Option D

7. Anong hukuman ang siyang _____ ng kasong kurapsyon

A. Court of appeals –manglilitis

B. Ombudsman-tagapaglitis

C. Sandigang bayan- naglilitis

D. Korte Suprema-maglilitis

VIEW ANSWER

Option C

8. Ano ang ginagawa sa Kuwait kung araw ng kalayaan?

A. Nagpupugay sa bandila at nagaalay ng bulaklak sa mga bayani

B. Nagsisipag talastasan ng kahulugan ng araw

C. Nagsisipag-awit at sayaw

D. Nagwawagayway ng bandila

VIEW ANSWER

Option A

9. Ako’y nangangakong matatapos sa isang karera. Siya’y kasama sa ______.

A. Ospital sa panganganak ng asawa

B. Gustong magsuot ng toga isang araw

C. Isang rally sa EDSA

D. Siya’y hawak and malamig na bakal

VIEW ANSWER

Option B

10. Nagulat ang mga Amerikano noong __________ ang mga Hapon sa Pearl Harbor

A. Dadating

B. Magsidating

C. Nagsidating

D. Dumating

VIEW ANSWER

Option C

11. Ano ang isang bagay na di dapat kasangkutan ng isang kagawad ng gobyeno?

A. magtrabaho habang may sahod

B. Dapat mamahagi ng pera para sa isang kandidato

C. Di dapat mamulitika

D. Dapat magsikap yumaman

VIEW ANSWER

Option B

12. Kong minsan ang mga Asiano ay nagkakantinihan. Alin and mas malapit na wika sa Pilipino?

A. Japan

B. Malaysia

C. Latin

D. Intsik

VIEW ANSWER

Option B

13. Ang sarzuela noong panahon ng kastila ay dinaanan sa

A. pamamagitan ng Latin at Kastila

B. pamamagitan ng halong Tagalog at Kastila

C. pamamagitan ng Kastila

D. pamamagitan ng salita ng isang bayan

VIEW ANSWER

Option C

14. May isang professor sa chemistry and ibig na matuo and mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo sa Pilipino. Ano ang pinakang-kapunapuna sa klase niya

A. Sand salitang teknikal ay kanyang binago

B. Ang salitang teknikal ay kanyang ginamit

C. Lahat ay Pilipino

D. Taglish ang pagtuturo niya

VIEW ANSWER

Option D

15. Maraming uri ng Piilipino ngunit ang katangap-tangap ay ang ______.

A. ayon sa panitikan

B. puno ng salitang hiram

C. ang tuwirang Pilipino sa kabuuang wika

D. taglish

VIEW ANSWER

Option B

16. Alin ang ginagawa kung Biyernes Santo?

A. Pitong pangunahing salita

B. Sampung utos ng Diyo

C. Sinakulo

D. Pasyon sa bayan

VIEW ANSWER

Option C

17. Ang maggagawa ay di-sangayon sa maliit na pagtaas ng sahopd. Alin ang ginagawa nilang pahiwati?

A. Nasipag-aklas sa trabaho

B. Di pumasok

C. Sumulat ng open letter

D. Sinabotahe ang tangapan

VIEW ANSWER

Option A

18. “ Ang laki sa layaw, karaniwang hubad”. Ayon kay Balagtas kaya

A. ang mga bata nakapagtapos sa pag-aaral

B. angmga bata ay lagging magagalang

C. ang babae ay nag-aartista

D. ang mga bata di sumusunod sa magulang

VIEW ANSWER

Option D

19. Alam niya ang lahat ngunit di niya ginawa ang sabi nya

A. Padre Damaso

B. Paciano

C. Pilosopo Tasyo

D. Maria Clara

VIEW ANSWER

Option C

20. Sa isang kanto may babala: “ Hiwalayan ang natutunaw at di natutunaw na basura. “ alin ditto ang tama?

A. may pera sa basura

B. isang lalagyan para sa lahat

C. Ang gulay, isda at saging maaring isang basurahan

D. Ang plastik, papel at bote maaaring isama sa gulay

VIEW ANSWER

Option C

21. Laging naalaala ang wika ni Rizal na mamamatay siya sa _______.

A. Bukang-liwayway

B. Takip-silim

C. Hating-gabi

D. Madaling araw

VIEW ANSWER

Option A

22. “Darating ka ba? Talaga ba? Tanong ng isang kasintahan. Alin kaya ang wastong sagot?

A. “bakit makulit ka?”

B. “Oo, mag-antay ka lang.”

C. “Oo naman.”

D. “Di kaba naniniwala? Basta.”

VIEW ANSWER

Option B

23. Ang hiling ng namatay na artista ay siay’s ilibingsa takip silim. Anong oras iyon?

A. madaling araw

B. sa pagitan ng alas singko at alas sais ng hapon

C. ika-anim ng umaga

D. ika-walo ng gabi

VIEW ANSWER

Option B

14. Nabigo siya sa kanyang pngarap, ngayon siya’y.

A. Palikaw

B. Di nakikinig sa lahat

C. Nasa lansangan

D. BasAng sisiw

VIEW ANSWER

Option C

25. “Bago ako sumonod, ikaw muna," ang tugon ng isang kagawad. Ito’y

A. pagbabala ng isang welga

B. tugon ng walang tiwala

C. pagkutya sa lider

D. isang halimbawa ng tamad

VIEW ANSWER

Option C

26. “ Ang karapatan mo, ipaglaban mo.” Ano ang ibig sabihin nito?

A. Ipagtanggol ka ng abogado

B. Alamin mo ang karapatang pantao

C. Alamin mo ang karapatan ng amerikano

D. Tawagin mo ang pulis

VIEW ANSWER

Option B

27. Si M.H. Del Pilar ay tagasunod ni Rizal sa larangan ng __________ .

A. Panggagamot

B. Baril

C. Simbahan

D. Pagsusulat

VIEW ANSWER

Option D

28. “ Sa ika-30 ng agosto ay isang piyesta opisyal at walang pasok sa lahat ng antas kaya ______.

A. ang papasok ay babayaran ng matino

B. ay papasok tataas ang sweldo

C. ang papasok ay itataas ang ranggo

D. and di pumasok kakaltasan ng sweldo

VIEW ANSWER

Option A

29. Si Ninoy Aquino ay bumalik sa Pilipinas. Ayon sa kanya

A. di dapat buhayin and mga Pilipino

B. ang kamatayan ko para sa pamilya lang

C. dapat bang magpakamatay dahil lang sa Pilipino

D. and lahing Pilipino higit sa lahat ay dapat ipaglaban hanggang kamatayan

VIEW ANSWER

Option D

30. “Ito’y bunga ng aking pawis," sabi ni Gina. Ano ang mensahe niya?

A. Nagtiyaga siya makapagpundar ng gamit

B. Nagpakabait siya

C. Nagsarili siya ng hanapbuhay

D. Pinapawisan siya sa gawain

VIEW ANSWER

Option A

31. Give the value of N in 26 2/28 + 22 ½ =N

A. –48 2/3

B. 49 4/6

C. 48 1/3

D. 48 2/18

VIEW ANSWER

Option A

32. A playground occupied 1/5 of an empty field for a basketball and baseball areas. The whole land is 1.5 hectares. How many square meters were left?

A. 12, 500

B. 11,000

C. 12,000

D. 13,000

VIEW ANSWER

Option C

33. A farmer owned 302 hectares. He planted 1/3 of the area to coconuts. The rest were converted is 1.5 hectares. How many square meters were left?

A. 12,500

B. 11,000

C. 12,000

D. 13,000

VIEW ANSWER

Option D

34. There are two pieces of cloth with 8 4/10 and 25 2/5 meters in length. Give the total length of the cloth.

A. 32 4/5 meters

B. 32 3/5 meters

C. 32 7/10 meters

D. 32 1/5 meters

VIEW ANSWER

Option A

35. What is the LCM of these set of number (4,5,10)?

A. 4

B. 20

C. 10

D. 8

VIEW ANSWER

Option B

36. Give the product of 102 multiplied by .05

A. 5.11

B. 5.1

C. 510

D. 51

VIEW ANSWER

Option B

37. Give the LCM of these set of numbers (24,12,16)?

A. 96

B. 384

C. 98

D. 192

VIEW ANSWER

Option A

38. There are 500 houses sold by a subdivision owner. Each recipient occupied 80 square meters each. How big was the whole area?

A. 4 ha

B. 14 ha

C. 10 ha

D. 5 ha

VIEW ANSWER

Option A

39. Which of these numbers is divisible by 8?

A. 300

B. 900

C. 400

D. 9000

VIEW ANSWER

Option C

40. Mr. Rich has a total asset of P 3.1 billion. He gave Jay P240 million, and Rico 1.2 billion. How much will the only daughter receive?

A. P17 billion

B. 1,660 billion

C. 80 million

D. 1.7 billion

VIEW ANSWER

Option B

41. A father died leaving 56 hectares. He had five children. What is the mother share when divided by court?

A. 4.6 ha

B. 5.6 ha

C. 28 ha

D. 9.33 ha

VIEW ANSWER

Option D

42. Which I not the leap year in this set?

A. 2002

B. 2000

C. 2004

D. 2008

VIEW ANSWER

Option A

43. In Australia each flock has 40 heads. There are total of 2,8000 heads. How many heads, How many flocks will farm have?

A. 70

B. 100

C. 40

D. 60

VIEW ANSWER

Option A

44. Give the ration of the 18 officers to the 12 insurgents

A. 2:5

B. 3:5

C. 2:3

D. 3:2

VIEW ANSWER

Option D

45. Which of these are parts of equivalent ratios?

A. 16:28 and 36:63

B. 16:24 and 10:15

C. 27:45 and 48:72

D. 4:10 and 18:45

VIEW ANSWER

Option A

46. Which of these are parts of equivalent ratios?

A. 7

B. 8

C. 6

D. 9

VIEW ANSWER

Option D

47. Pedro sent P 48, 000 for 3 sides of his fence. How much will the remaining fence cost?

A. P 16,000

B. P22,000

C. P20,000

D. P15,000

VIEW ANSWER

Option A

48. Give the final percentage rate of commission gained by Johnny. He sold an engine for P 258,000. His commission was P 37,520 minus P 5,300 for transportation?

A. 14.13%

B. 12.48%

C. 14.54%

D. 12.05%

VIEW ANSWER

Option C

49. The price of glassware was P 160.00 a set. After a day a price was raised by 10%. What was the final cost of the glassware?

A. P176.00

B. P196.00

C. P166.00

D. P276.00

VIEW ANSWER

Option A

50. If 47.5 % of the 1,000 freshmen are girls, then the numbers of boys is

A. 50% greater than the girls

B. 875 all together

C. not ascertained from the given

D. 25% greater than girls

VIEW ANSWER

Option C