This is the Multiple Choice Questions in General Education as one coverage of Licensure Examinations for Teachers (LET). The exam is divided into two classifications. First is the elementary level exam which covers topics from General Education (GenEd) 40% and Professional Education (ProfEd) 60%. Secondly is the secondary level which covers GenEd 20%, ProfEd 40% and area of specialization 40%. I assume you are looking for a reviewer that will help you achieve your goal to become a professional License teacher very soon. Yes, you are in the right place to make your dream come true. Make sure to familiarize each and every questions to increase the chance of passing the Licensure Examinations for Teachers (LET).

GENERAL  EDUCATION (Elementary and Secondary) Coverage

  • English (Study and Thinking Skills, Writing in the Discipline, Speech and Oral Communication, Philippine Literature, Master Works of the World)
  • Filipino (Komunikasyon sa Akademikonh Filipino, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, Masining na Pagpapahayag)
  • Mathematics (Fundamentals of Math, Plane Geometry, elementary Algebra, Statistics and Probability)
  • Science (Biological Science - General Biology, Physical Science-with Earth Science)
  • Social Sciences (Philippine Government and New Constitution with Human Rights, Philippine History, Basic Economics, Taxation, Agrarian Reform, Society, Culture with Family Planning, Rizal and other heroes, Philosophy of Man, Arts, General Psychology, Information and Communication Technology)

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

1. Upang lalong maging ______________ ang patakaran ng Pangulo na mabago ang pamamalakad sa bansa, ipinasya niyang magkaroon ng pagbabagong tatag sa lahat ng sangay ng pamahalaan.

A. marangal

B. mabisa

C. tanyag

D. malinaw

VIEW ANSWER

Option B

2. Nakalulungkot isipin na ang karamihan sa mga kabataan ngayon ay ______________ sa masamang bisyo.

A. nababalisa

B. nalalayo

C. nabubuyo

D. nababalot

VIEW ANSWER

Option C

3. ________ ng mga pulis ang kadena sa kanyang mga kamay.

A. Nalagyan

B. Nilagyan

C. Inilagay

D. Naglagay

VIEW ANSWER

Option C

4. Ito ay sinulat ni Harriet Stowe ng Estados Unidos na tumawag ng pansin sa kalagayan ng mga alipin at naging batayan ng simulain ng demokrasya.

A. ang “Book of the Dead”

B. and “ Uncle Tom’s Cabin”

C. “Divina Comedia”

D. “Sa May Dakong Bukid”

VIEW ANSWER

Option B

5. Ito’y isang mahabang tulang pang – awit bilang handog sa iang dalagang may kaarawan. Kilala rin ito sa Katagalugan dahil sa pagpuputong ng koronang bulaklak sa dalaga.

A. Senakulo

B. Kurido

C. Ensilida

D. Ang Panuluyan

E. Ang Panubong

VIEW ANSWER

Option E

6. Isang uri ng tula na binubuo ng labindalawang pantig bawat taludtod sa isang saknong at inaawit ito ngang marahan. Pangunahing halimbawa ay ang “ Florante at Laura.”

A. Ang Tibag

B. Balagtasan

C. Awit

D. Dulaan

VIEW ANSWER

Option C

7. Isa sa mga ito ang kilalang isa sa malimit banggitin bilang tungkod ng tulang Tagalog.

A. Inigo Ed. Regalado

B. Miguel de Cervantes

C. Virgilio S. Almario

D. Jose dela Cruz

VIEW ANSWER

Option D

8. Sinulat ito ni Rizal na tumalakay sa mga suliraning panlipunan ng bayan.

A. El Filibusterismo

B. “Mi Ultimo Adios”

C. Noli Me Tangere

D. “Bayan Ko”

VIEW ANSWER

Option C

9. Ang may – akda ng kauna unahang aklat na nilimbag sa Pilipinas, ang “Doctrina Kristiana.”

A. Fr. Domingo de Nieva

B. Fr. Modesto de Castro

C. Fr. Miguel Bustamante

D. Fr. Miguel Bustamante

VIEW ANSWER

Option A

10. Isa sa mga it ay hindi kabilang sa ating matandang panitikan.

A. epiko

B. kuwentong – bayan

C. alamat

D. kantahing – bayan

E. moro – moro

VIEW ANSWER

Option E

11. Tinuturing na pinakamatandang epiko ng pilipinas.

A. “Si Malakas at Maganda”

B. “Alim”

C. “Iblalon”

D. “Biag ni Lam – Ang"

VIEW ANSWER

Option B

12. Ang titik para sa “Himno Nacional Filipino” ay nilikha ni?

A. Jose Palma

B. Julian Balmaceda

C. Julian Felipe

D. Julian Palma

VIEW ANSWER

Option A

13. Ang “Kodigo ni kalantiaw” ay naglalaman ng?

A. batas na dapat sundin ng mga mamamayan

B. pamantayan para maayos na pamumuhay

C. batas ng kagandahang asal

D. kasunduang pang – pangkalakalan

VIEW ANSWER

Option A

14. Ang akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila

A. dalit

B. panuluyan

C. senakulo

D. panubog

VIEW ANSWER

Option D

15. Naglalaman ng mga butyl ng karunungang kinapapalooban ng mabuting payo hango sa tunay na karanasan ng ating mga ninuno.

A. bugtong

B. talinghaga

C. salawikain

D. palaisipan

VIEW ANSWER

Option C

16. Ang Katotohanan inihayag sa awiting “Florante at Laura” ni Balagtas.

A. kahirapan sa buhay

B. katiwalian ng mga Kastila

C. pag – iibigan ng mga magka – ibang lahi

D. buhay pangangalakal noon panahon ng Kastila

VIEW ANSWER

Option B

17. Dahilan kong bakit nagging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino ssa magasing “liwayway” nuong panahon ng Hapon.

A. malaya silang sumulat

B. nalang takot silang sumulat

C. nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika

D. mapayapa ang panahon

VIEW ANSWER

Option C

18. Ang “Urbana at Felisa” na isinulat ni Modesto de Castro, ay naglalaman ng magagandang asal ng mga Pilipino tungkol sa

A. pakikipagkapwa, paggalang sa magulang at pagkilala sa Diyos

B. magandang relasyon ng makakapatid

C. pagtupad ng tungkulin sa bayan

D. pagharap sa pagsubok sa buhay

VIEW ANSWER

Option A

19. Ano ang kahulugan na nais iparating ng talatang ito hango sa “Sa Bagong Paraiso” ni Efren Abueg?” At ang pamumulaklak at pamumunga ng manga, santol, sinegwelas at ng iba pang punungkahoy o halaman sa loobang iyon ay nagpatuloy. Ang damuhan ay natuyo at muling sinibulan ng bagong supling.”

A. Napakaganda ng mga tanawin sa lalawigan

B. Panahon ng tag – araw

C. Patuloy ang paglipas ng panahon

D. Patuloy ang paglipas ng panahon

VIEW ANSWER

Option C

20. Ano ang nais iparating ni Jose Rizal sa talatang ito hango sa kanyang “Noli Me Tangere”;”Mamatay akong di – man Nakita ang mangingining na pagbubukang – liwayway sa aking Inang Bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.”

A. pagkawala ng pag-asa dahil sa mga nangyari sa bayan

B. pag-asa sa kalayaan at paggunita sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan

C. pagpapa-walang halaga sa paghihirap ng mga bayani.

D. malawakang kalungkutan nadarama sa pagkawala ng pag asa

VIEW ANSWER

Option B

21. Karaniwang tauhan ng akdang ito ay mga hayop na ang layunin ay ipa-alam ang mga kaugaliang dapat pamarisan.

A. tugmaan

B. alamat

C. pabula

D. parabula

VIEW ANSWER

Option C

22. Sa mga saknong na ito hango sa “Florante at Laura” ni Balagtas, ano ang kahulugan nito? “Katiwala ako’t ang inyong kariktan; Kapilas ng langit, anaki’y matibay; Tapat ang puso mo’t di-nagunamgunam; Na ang paglililo’y nasa kagandahan”

A. Ang kagandahan ay maaaring makalinlang ng tao

B. Maaring pagtakpan ng kagandahan ang isang kataksilan

C. Pisikal na kagandahan ay maaring magpahiwatig rin ng kagandahang asal

D. Kagandahan ay maari ring maging batayan ng pagtitiwala sa katapan ng tao

VIEW ANSWER

Option A

23. Anong ayos ng pantig and ginagamit sa salitang “daigdig”?

A. KPPKKPK

B. KKPKPPK

C. KPPPKPP

D. LLPPKPP

VIEW ANSWER

Option A

24. “ Lumipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang _________. Mong pasalubong para sa kanila? Tanong ni Juana:

A. Nadala

B. Dinala

C. Ipinadala

D. Padala

VIEW ANSWER

Option C

25. “Walang dapat sisihin sa nangyari kundi siya,” Ano ang ayos ng pangungusap?

A. di – karaniwan

B. karaniwan

C. payak

D. walang paksa

VIEW ANSWER

Option B

26. Piliin ang mga sumusunod and pinakatamang pangungusap.

A. Nahuli akong pumasok sa dahilanang nasira ang sasakyan

B. Nasira ang sasakyan kaya nahuli ako sa pagpasok

C. Nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpasok

D. Nahuli ako sa pagpasok kasi nasira ang sasakyan ko

VIEW ANSWER

Option B

27. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap.

A. Ang nanalo bilang Bb. Pilipinas Universe ay anak ng isang aktor.

B. Ang nanalong Bb. Pilipinas Universe ay siyang anak ng actor

C. Anak ng isang actor ang nanalong Bb. Pilipinas Universe.

D. Bb. Pilipinas Universe na anak ng isang actor ang nanalo

VIEW ANSWER

Option C

28. Si Lope K. Santos ay tinuguriang “ _______________” sa dahilang siya ang kauna – unahang sumulat ng Balarila ng Wikang Pambansa na batay sa tagalog.

A. Ama ng Balarilang Pilipino

B. Ama ng Wikang Pambansa

C. Ama ng Wikang Pilipino

D. Ama ng Panitikang Pilipino

VIEW ANSWER

Option A

29. Ang sagisag na panulat ni Andress Bonifacio.

A. Anak – Bayan

B. Anak – Pawis

C. Anak – Dalita

D. Taga – Ilog

VIEW ANSWER

Option A

30. Sagisag na hindi kailanman ginamit ni Marcelo H. del Pilar sa pagsulat.

A. Kinting Kulirat

B. Dolores Manapat

C. Dolores Manapat

D. Basang Sisiw

VIEW ANSWER

Option A

31. “Kasingganda ni Teresita and nanalong Bb. San Luis,” Ayon kay Mayor Santos.

A. Magkatulad

B. Pamilang

C. Di – magkatulad

D. Katamtaman

VIEW ANSWER

Option A

32. Isang balangkas ng mga layunin, paksang aralin, kagamitan at mga hakbang na dapat isagawa para isakatuparan ang mga layunin nito at matamo ang nais mangyari.

A. modyul sa pagtuturo

B. banhay ng pagtuturo

C. “table of specification”

D. Batayan

VIEW ANSWER

Option B

33. Ang pinaka gamiting paraan sa pagsusulit ng sanhi at bunga.

A. completion test

B. true or false

C. matching type

D. multiple choice

VIEW ANSWER

Option C

34. Ang dapat maging panuto ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng mag – aaral sa pagbuo ng isang tama at mabisang pangungusap.

A. Paglagay ng bilang sa bawat salita upang makabuo ng tamang pangungusap

B. Pagpili sa mga salitang hindi akma sa loob ng pangungusap.

C. Pag – ayos sa bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap

D. Pag – ayos sa mga lipon ng salita upang makabuo ng mabisang pangungusap

VIEW ANSWER

Option C

35. Aklat na binabasa upang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diskyunaryo, ensayklopedya at iba pa.

A. batayang aklat

B. modyul

C. larawang aklat

D. sanggunihang aklat

B. sanayang aklat

VIEW ANSWER

Option D

36. Ang istruktura sa pagsusulat ng balita na tinatawag na “inverted pyramid”

A. maikling kuwento

B. lathalain

C. tula

D. sanaysay

VIEW ANSWER

Option B

37. Tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod:
Hinggil sa patubig; ang mga tumayo; matalino’t masipag; sa gulang na walo

A. Sugnay na di – makapag – iisa

B. Pahayag

C. Parirala

D. di – karaniwan

VIEW ANSWER

Option C

38. Ang “madamdaming mananalaysay” ni Carmen Guerrero Nakpil at isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan.

A. Teodoro A. Agoncillo

B. Aniceto F. Silvestre

C. Manuel Principe Bautista

D. Rafael Palma

VIEW ANSWER

Option A

39. Kasingkahulugan ng salitang may salungguhit. “Isang karwahe ang naghatid sa watawat ng pinagbuhusan ng husay sa pagtahi.

A. pinagdaluyan

B. winagayway

C. pinaglaanan

D. nasilayan

VIEW ANSWER

Option C

40. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, pulitika.

A. diskyunaryo

B. pahayagan

C. atlas

D. almanac

VIEW ANSWER

Option D

41. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ay may kayarian hugnayan?

A. Ang mga tatak Pinoy ay tagos sa buto ng bawat Pilipino

B. Ang pasalubong ay paraan ng pagpaabot ng saya at pasasalamat din.

C. Ang buhay at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit may mga bagay ng di nag – iiba.

VIEW ANSWER

Option C

42. Piliin ang gawi ng pagsasalita: “ Hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan”

A. paghula

B. paghingi ng paumanhin

C. pagsagot

D. pag-uutos

VIEW ANSWER

Option B

43. Tinaguriang “ Ama ng Wikang Pambansa.”

A. Manuel L. Quezon

B. Marcelo H. del Pilar

C. Jose Dela Cruz

D. Alejandro Abadilla

VIEW ANSWER

Option A

44. “ Ikaw ay pangarap sa buhay ko”

A. metapora

B. sinikdoke

C. iperbole

D. simile

VIEW ANSWER

Option A

45. “Para silang mga maaming kordero sa gitna ng mga gutom na leon”

A. sinikdoke

B. simile

C. iperbole

D. metapora

VIEW ANSWER

Option B

46. “Tandaan ninyo: malibangmahulog sa lupa ang butyl ng trigo at mamatay, mananatili itong nag – iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga ng marami.”

A. sinidoke

B. iperbole

C. metapora

D. onomatopeya

VIEW ANSWER

Option C

47. Paglikha ng isang pangalan o salita sa pamamagitan ng paggaya sa tunog na naguugnay sa bagay na binabanggit.

A. sinikdoke

B. iperbole

C. metapora

D. onomatopeya

VIEW ANSWER

Option D

48. “ Sa galit ay sinindihan ang kanyang bahay”

A. metonimya

B. metapora

C. sinikdoke

D. onomatopeya

VIEW ANSWER

Option A

49. Anong uri ng panitikan and tinutukoy sa talatang ito?
“Maganda’t maaliwalas ang daigdig na ginagalawan ko ngayon. Madalas ko tuloy ipinagpapasalamat sa Diyos and biyayang ipinagkaloob niya sa akin.”

A. tula

B. kuwento

C. sanaysay

D. alamat

VIEW ANSWER

Option C

50. “ Kaya nararapat gumawa ang lahat upang maiwasan itong pagsasalat. Magbanat ng buto at magpakatatag, Ang taong masipag, hiyas amg katapat. “Ano ang nais ipahayag ng saknong na ito?

A. katapatan

B. kasipagan

C. chkabutihanoice

D. kalusugan

VIEW ANSWER

Option B