Pagkatapos na sagutin ang mga kasanayang ito, inaasahang magagawa mo ang sumusunod:

1. makikilala ang kababaihan na nakiisa sa mga gawain sa rebolusyon;

2. matutukoy ang mga kontribusyon ng kababaihan sa pagkamit ng kalayaan sa panahon ng rebolusyon;

3. malalaman ang mga ginawa ng kababaihan sa ating kasaysayan; at

4. napahahalagahan ang mga ambag ng kababaihan sa pagsiklab ng rebolusyon.

Practice Exam Test Questions

Choose the letter of the best answer in each questions.

Ipinanganak noong Mayo 9, 1875 at anak ng ulirang mag-asawang sina Nicolas de Jesus at Baltazar Alvarez.

A. Marcela Agoncillo

B. Melchora Aquino

C. Gregoria de Jesus

D. Trinidad Tecson

VIEW ANSWER

Option C

Explanation


Siya ay naglingkod bilang pangulo ng lupon ng kababaihan.

A. Josefa Rizal

B. Melchora Aquino

C. Gregoria de Jesus

D. Trinidad Tecson

VIEW ANSWER

Option A

Explanation


Isa siya sa iilang kababaihan na humawak ng armas at nakipaglaban kasama ng kalalakihan sa rebolusyon sa Bulacan.

A. Josefa Rizal

B. Melchora Aquino

C. Gregoria de Jesus

D. Trinidad Tecson

VIEW ANSWER

Option D

Explanation


Kinikilalang “Lakambini ng Himagsikan” at asawa ni Andres Bonifacio.

A. Trinidad Tecson

B. Marcela Agoncillo

C. Gregoria de Jesus

D. Marina Santiago

VIEW ANSWER

Option C

Explanation


Ang kakayahang mamuno, lakas ng loob at kagitingan ng babae ang ilan lamang sa mga katangiang ipinakita.

A. Teresa Magbanua

B. Trinidad Tecson

C. Melchora Aquino

D. Gregoria de Jesus

VIEW ANSWER

Option A

Explanation


Sa ikalawang yugto ng Himagsikan, sumama siya sa pangkat ni Heneral Gregorio del Pilar sa pagkuha sa bayan ng Bulacan at sa pangkat ni Heneral Isidoro Torres sa pagpasok sa Calumpit.

A. Teresa Magbanua

B. Trinidad Tecson

C. Melchora Aquino

D. Josefa Rizal

VIEW ANSWER

Option B

Explanation


Una siya sa mga kababaihang nagpatala noong Hulyo 1893 bilang katipunerang handang tumulong sa pakikidigma.

A. Trinidad Tecson

B. Gregoria de Jesus

C. Marina Santiago

D. Melchora Aquino

VIEW ANSWER

Option C

Explanation


Siya ay binansagang “Joan of Arc ng Kabisayaan”.

A. Gregoria de Jesus

B. Marina Santiago

C. Melchora Aquino

D. Teresa Magbanua

VIEW ANSWER

Option D

Explanation


Noong Setyembre 16, 1894 ay nagpakasal siya kay Jose Turiano Santiago sa Simbahan ng Binondo. Si Jose ay isa ring Katipunero ng Trozo, Maynila.

A. Trinidad Tecson

B. Gregoria de Jesus

C. Marina Santiago

D. Melchora Aquino

VIEW ANSWER

Option C

Explanation


Siya ay kilala sa tawag na “Tandang Sora”.

A. Melchora Aquino

B. Trinidad Tecson

C. Marcela Agoncillo

D. Gregoria de Jesus

VIEW ANSWER

Option A

Explanation